Jorge Hermosilla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat
Jorge Hermosilla

Nascut en Uxda (el Marroc, 1964). Catedràtic de Geografia de la Universitat de València en el Departament de Geografia.

Fundador i director de la unitat de recerca “ESTEPA” (Estudis del Territori, Paisatge i Patrimoni). Les seues principals línies de recerca són la planificació estratègica i el desenvolupament territorial, i l’estudi dels regadius històrics, des de la perspectiva paisatgística i patrimonial.

En aquesta línia de treball ha desenvolupat, juntament amb el seu equip de recerca, una dilatada labor d’anàlisi d’estudis dels regadius tradicionals mediterranis, a diferents escales territorials: Comunitat Valenciana, altres comunitats autònomes, el territori espanyol i el de Tunis.

Ha dirigit més de 130 projectes de recerca, dels quals 11 són competitius i 6 internacionals; més de trenta s’han centrat en l’estudi del patrimoni hidràulic, en particular els regadius històrics valencians, espanyols i de Tunis. Ha dirigit una dotzena de plans estratègics territorials, tant municipals com comarcals.

Dirigeix tres col·leccions especialitzades en aquesta línia d’estudi (Ministeri de Medi ambient-Agricultura i Conselleria de Cultura), de les quals destaca Los regadíos históricos valencianos (15 números editats). En 2007 el Consell Social de la Universitat de València li va concedir el premi a l’investigador de l’any.

Compta amb una dilatada experiència en la gestió universitària. Va ser secretari de departament, vicedegà d’Infraestructures de la Facultat de Geografia i Història, Degà de la Facultat de Geografia i Història, i actualment és Vicerector de Participació i Projecció Territorial.!