Joaquín Aldás-Manzano

Vicerector d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
Joaquín Aldás-Manzano

Nascut a Bunyol (València, 1968). Catedràtic de Comercialització i Investigació de Mercats en la Facultat d’Economia. Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València. És investigador de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie) i Visiting Research Fellow de la University of Glasgow.

La seua recerca se centra en els mètodes quantitatius de investigació en Màrqueting, àmbit en el qual ha publicat més de 60 articles i 30 llibres o capítols de llibre, així com participat en 9 projectes competitius finançats per la Unió Europea, el Ministeri de Ciència i Tecnologia o la Generalitat Valenciana. Té reconeguts 3 sexennis de recerca.

Pel que fa a la seua activitat docent, aquesta s’ha centrat en matèries relacionades amb la investigació de mercats en la docència en grau, en les tècniques multivariants d’anàlisis de dades en màster i la modelització estructural basada en variàncies i covariàncies en doctorat. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

Ha estat Vicedegà de Postgrau i Investigació i en l’actualitat és Vicedegà de Comunicació en la Facultat d’Economia, Secretari d’aquesta Facultat, Secretari del Departament d’Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras” i del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, Director del Programa de Doctorat Interuniversitari en Màrqueting i codirector del International Master in Business Administration. En l’actualitat, i anteriorment en diferents períodes, és membre del Claustre.