Elena Martínez

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
Elena Martínez

Nascuda a València (1971). Titular d’Universitat (acreditada a catedràtica), a l’àrea Dret Processal del departament de Dret Administratiu i Processal. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i becària del Programa COMETT de la Unió Europea en Göttingen. Va obtenir el premi extraordinari de doctorat. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

La seua recerca se centra en cinc línies sobre la violència de gènere, la cooperació judicial transfronterera en matèria penal en la Unió europea, els actes de recerca i il·licitud de la prova, l’arbitratge i mediació com a mitjans de resolució de conflictes, o la protecció de consumidors i usuaris. En quatre d’aquestes línies és IP. És directora del grup de recerca Centre d’Estudis Multidisciplinaris en Violència de Gènere i gestiona convenis de recerca amb l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l’Oficina de Víctimes, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i amb la Secretària d’Estat de Recerca en el Ministeri d’Interior. També és revisora de revistes indexades i avaluadora de projectes i beques en la Generalitat de Catalunya. Té reconeguts tres sexennis de recerca.

Ha realitzat estades en centres de recerca estrangers: el Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Swiss Institut for Comparative Law, World Intellectual Property Organization, New York University, Humboldt Universität Berlin, Tübingen Universität, Luidwigs-Maximilian Universität, Oxford University, Dubin University, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. També ha estat Becària Alexander von Humboldt de la Humboldt Stiftung i va obtenir el Premi de la Ciutat de les Arts i de les Ciències.

Ha estat secretària del Màster de l’Advocacia, Secretària de Departament, i codirectora de Màster universitari en Dret i Violència de gènere. També ha estat representant en el Claustre. És membre de l’Associació Espanyola de Dret Processal, de l’Associació Espanyola Alexander von Humboldt i de la Humboldt Alumni Association.

En l’actualitat és mare monoparental de dues xiquetes i feminista. Sòcia de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, l’Associació Metges sense Fronteres, Fundació Cristina contra el Càncer i de l’Organització de Consumidors i Usuaris, i col·laboradora assídua de l’Associació Jutgesses per la Igualtat.