Un programa obert i participatiu La Universitat que TU vols

Al llarg de la meua gestió i fins avui he mostrat un estil fonamentat en el diàleg, la participació i el consens. Estic convençuda que és el millor mitjà per assolir acords eficaços i fer possibles els canvis. Per tant, vull ser honesta i comprometre'm en un projecte il·lusionant, però realista, que siga possible construir durant els propers 4 anys.

Mavi Mestre respon

Al llarg de la meua gestió i fins avui he mostrat un estil fonamentat en el diàleg, la participació i el consens. El nostre repte col·lectiu ha de ser aconseguir una Universitat més igualitària, centrada en les persones, on totes i tots puguen realitzar-se i sentir-se lliures per dur a cap els seus projectes.

No es tracta simplement d’introduir novetats pel fet de ser novetats. L’objectiu és aprofitar i valoritzar, amb seny i intel·ligència, els recursos disponibles, empoderant i capacitant el nostre personal per construir i avançar cap a la nova Universitat que tots i totes somiem.

No solament vull agrair tots i cadascun d’aquests suggeriments a totes les persones que heu apostat per utilitzar aquest canal de comunicació que ha habilitat la nostra candidatura.

Parlem

Valorem molt que us hagueu molestat en fer-ho. Les pàgines d’aquest document signifiquen que hi ha moltes persones que volen compartir amb nosaltres i ajudar-nos a avançar cap a la nova Universitat que totes i tots somiem. El programa és un document obert, per això et vaig proposar, agraïsc les teves contribucions i continue proposant-te que parlem i confies en aquest equip i en aquest projecte per fer-ho possible.

En aquest document trobareu i podreu consultar totes les aportacions rebudes des de l’inici de la campanya fins al 1 de març de 2018, amb la finalitat de fer-les públiques al costat de les respostes de la candidatura. S’han omès les dades identificatives de les persones que us heu interessat en millorar aquest programa, i es presenten les respostes agrupades per col·lectiu i tema proposat (algunes aportacions plantegen més d’un tema i es podran trobar en diversos apartats).

PDI

Estudiants

PAS

Descarrega el nostre programa al complet totalment actualitzat (versió 1 de març) en: http://ir.uv.es/d1MRoA0

La nostra Universitat ha evolucionat al llarg dels temps gràcies a l’esforç i la dedicació de totes les persones que conformen la comunitat universitària.

Malgrat totes les dificultats i entrebancs als quals ens hem hagut d’enfrontar, des de la participació, el diàleg i el consens, hem aconseguit avançar i construir la Universitat de València de hui en dia.

Ara s’obri una nova etapa. Hi ha reptes als quals hem de donar resposta, i una societat que necessita del suport social que aporta la Universitat des de la docència, la investigació, la generació i difusió de cultura, l’activitat esportiva i assistencial.

No ens podem conformar i hem de continuar fent canvis per construïr un futur millor i una Universitat a la qual ens il·lusione vindre cada dia.

T’invite que parlem de la Universitat que TU somnies, la que t’il·lusiona. I també dels reptes als quals hem de donar resposta i dels problemes als quals hem d’enfrontar-nos.

Entre totes i tots podem fer possible canvis que contribuisquen a fer de la nostra una Universitat millor, una Universitat de les persones i per a tota la societat. Aquest vol ser un programa obert i participatiu. I per fer-lo realitat, és important que primer Parlem.