Al llarg de la meua gestió i fins avui he mostrat un estil fonamentat en el diàleg, la participació i el consens. Estic convençuda que és el millor mitjà per assolir acords eficaços i fer possibles els canvis. Per tant, vull ser honesta i comprometre'm en un projecte il·lusionant, però realista, que siga possible construir durant els propers 4 anys.

Mavi Mestre respon

Al llarg de la meua gestió i fins avui he mostrat un estil fonamentat en el diàleg, la participació i el consens. El nostre repte col·lectiu ha de ser aconseguir una Universitat més igualitària, centrada en les persones, on totes i tots puguen realitzar-se i sentir-se lliures per dur a cap els seus projectes.

No es tracta simplement d’introduir novetats pel fet de ser novetats. L’objectiu és aprofitar i valoritzar, amb seny i intel·ligència, els recursos disponibles, empoderant i capacitant el nostre personal per construir i avançar cap a la nova Universitat que tots i totes somiem.

No solament vull agrair tots i cadascun d’aquests suggeriments a totes les persones que heu apostat per utilitzar aquest canal de comunicació que ha habilitat la nostra candidatura.

Parlem

Valorem molt que us hagueu molestat en fer-ho. Les pàgines d’aquest document signifiquen que hi ha moltes persones que volen compartir amb nosaltres i ajudar-nos a avançar cap a la nova Universitat que totes i tots somiem. El programa és un document obert, per això et vaig proposar, agraïsc les teves contribucions i continue proposant-te que parlem i confies en aquest equip i en aquest projecte per fer-ho possible.

En aquest document trobareu i podreu consultar totes les aportacions rebudes des de l’inici de la campanya fins al 1 de març de 2018, amb la finalitat de fer-les públiques al costat de les respostes de la candidatura. S’han omès les dades identificatives de les persones que us heu interessat en millorar aquest programa, i es presenten les respostes agrupades per col·lectiu i tema proposat (algunes aportacions plantegen més d’un tema i es podran trobar en diversos apartats).

PDI

Estudiants

PAS

Descarrega el nostre programa al complet totalment actualitzat (versió 1 de març) en: http://ir.uv.es/d1MRoA0

La nostra Universitat ha evolucionat al llarg dels temps gràcies a l’esforç i la dedicació de totes les persones que conformen la comunitat universitària.

Malgrat totes les dificultats i entrebancs als quals ens hem hagut d’enfrontar, des de la participació, el diàleg i el consens, hem aconseguit avançar i construir la Universitat de València de hui en dia.

Ara s’obri una nova etapa. Hi ha reptes als quals hem de donar resposta, i una societat que necessita del suport social que aporta la Universitat des de la docència, la investigació, la generació i difusió de cultura, l’activitat esportiva i assistencial.

No ens podem conformar i hem de continuar fent canvis per construïr un futur millor i una Universitat a la qual ens il·lusione vindre cada dia.

T’invite que parlem de la Universitat que TU somnies, la que t’il·lusiona. I també dels reptes als quals hem de donar resposta i dels problemes als quals hem d’enfrontar-nos.

Entre totes i tots podem fer possible canvis que contribuisquen a fer de la nostra una Universitat millor, una Universitat de les persones i per a tota la societat. Aquest vol ser un programa obert i participatiu. I per fer-lo realitat, és important que primer Parlem.

Va a fer ús del sistema de participació del Blog de Campanya de la candidatura Maria Vicente Mestre Escrivá. Aquest blog és un recurs informàtic que ha de respectar el Reglament d'ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, de la Universitat de València. Els usos contraris a aquest Reglament podran suposar la retirada de la participació per decisió de la candidatura o instàncies de la Junta Electoral.
Si Vè. participa identificant-se el tractament de les seues dades es regirà per la Política de Privadesa de la Universitat de València i molt particularment per la secció dedicada als «Tractaments de dades amb finalitats electorals».
Si Vè. contínua i participa accepta les condicions d'ús definides pel Avís Legal de la Universitat de València així com de les condicions de tractament de les seues dades regides per nostra Política de Privadesa.