Document de compromís de la candidatura de Mavi Mestre al Rectorat de la Universitat de València sobre les reivindicacions del professorat associat

Document de compromís de la candidatura de Mavi Mestre al Rectorat de la Universitat de València sobre les reivindicacions del professorat associat

Enfront de la petició de signatura del “Document de compromís de les candidatures al Rectorat de la Universitat de València sobre les reivindicacions del PDI associat”, enviada pel professor Vicent Monroig el 4 de març de 2018  a les 20.30 h, com a futura Rectora de la Universitat de València si rebem la confiança de la comunitat universitària, expresse els següents compromisos:

  • Primer. Em reuniré amb membres del meu equip el dimecres 7 de març pel matí amb el Comité de Vaga format per Isabel De La Cruz, Vicent Monroig, Jordi Pérez, Teresa Samper i Iolanda Torró per tal de presentar-los i valorar un document amb les propostes elaborades per la nostra candidatura, enviades a la comunitat universitària el 28 de febrer de 2018, que recullen una sèrie de millores salarials i laborals i actuacions per tal d’aconseguir-les. Igualment, el mateix dia mantindrem reunions amb les diferents seccions sindicals amb presència en la Mesa Negociadora de la Universitat per fer-los coneixedors d’aquestes propostes de la nostra candidatura.
  • Segon. Atés que el nomenament oficial com a Rectora i, per tant, l’assumpció legal de competències tardarà un temps, no és possible que puguem convocar formalment i de manera immediata cap òrgan de negociació ni comissió tècnica de treball. Ara bé, som coneixedors de la iniciativa de comissió tècnica de treball proposada en la reunió a Rectorat del dia 27 de febrer pel professor Carlos Alfonso, on participarien les organitzacions sindicals representades en la Mesa Negociadora, membres del col·lectiu del PDI associat i l’actual Consell de Direcció, comissió que d’acord amb la proposta del professor Carlos Alfonso ha de ser aprovada per l’assemblea de professorat associat i per la Mesa Negociadora. Si aquest marc de negociació és acceptat per les parts implicades, demanarem al Rector de la Universitat de València que es convide a membres de la nostra candidatura a les reunions de treball per tal d’establir els continguts de la negociació i un calendari de negociació que ens comprometem a respectar. Igualment demanarem que se’ns convide en la delegació del Consell de  Direcció a les reunions de Mesa Negociadora fins que podrem presidir-les oficialment.
  • Tercer. Demanarem immediatament a l’actual Rector de la Universitat de València que, com ja va fer el 29 de gener de 2018, torne a instar per escrit al Conseller d’Educació a convocar sense més dilació la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats valencianes perquè acabe de forma immediata els seus treballs i es puga tenir definitivament un conveni que regule les relacions laborals amb les universitats. Igualment, només tenir el nomenament oficial com a Rectora i si encara no s’ha convocat aquesta Mesa Negociadora, sol·licitaré una reunió urgent amb el Conseller i els representants de la Conselleria en la Mesa per tal d’expressar fermament aquesta reivindicació.
  • Quart. D’acord amb aquests compromisos, demane al Comitè de Vaga que declare el més aviat possible una suspensió temporal de la vaga de professorat associat, per tal de recuperar la normalitat de l’activitat docent durant el procés de negociació.

 

València, 5 de març de 2018.

 

Mavi Mestre, candidata a Rectora de la Universitat de València


Enllaços d’interés:

1) Enllaç al document de resposta a la petició de signatura enviada pel professor Vicent Monroig el 4 de març de 2018  a les 20.30 h a Mavi Mestre, com a futura Rectora de la Universitat de València: http://ir.uv.es/DbH3RCe

2) Enllaç al document de compromís de la candidatura de Mavi Mestre al Rectorat (signat):  http://ir.uv.es/y0LGoTL

Leave a response

%d bloggers like this: